3D vizualizácia kúpeľne:

 

Hlavným pracovným nástrojom pri tvorení Vašej kúpeľne je 3D program CAD-DECOR 2.0. Tento program nám umožňuje vďaka 3- dimenzionálnemu prostrediu

vytvoriť čo najreálnejší pohľad do Vašej kúpeľne aj bez toho,  aby sa na stavbe objavili nejakí majstri. Je to skvelé, ak môžeme stvoriť dopredu niečo, čo Vám

pomôže si predstaviť aké to bude vo Vašej kúpeľni po obkladaní a osadení zariaďovacích predmetov. Program nám ukáže aj miesta, ktoré sú už pre daný priestor

kritické a je dobré sa im vyhnúť. Prvky použité pri realizácii vizualizácie sú reálne výrobky. Obklady majú reálny rozmer a škárovacia  hmota sa dá taktiež prispô-

sobiť požiadavke zákazníka. Jednoducho neoceniteľný pomocník pri realizácii kúpeľne.

Tu je malá ukážka schopností programu :

 

Popis: 3dnavrhy_banner3

Popis: 02Popis: Zlatnansky spodna 04Popis: F03